Turistična ponudba občine Krško
Header

Župnije in cerkve

V občini Krško je 9 župnij v katerih se nahaja 59 sakralnih objektov.
Na povezavi si lahko ogledate Cerkve – vodnik po cerkvah v občini Krško.

Župnija Brestanica

Kontakt:
Župnijski urad Brestanica
Cesta prvih borcev 8 a
8280 Brestanica
T: 07/497 91 60


Župnija Koprivnica

Kontakt:
Koprivnica 4
8282 Koprivnica
T: 07/497 91 60


Župnija Krško

Kontakt:
Pod Goro 6
8271 Krško
T: 07/492 28 70


Župnija Krško – Videm ob Savi

Kontakt:
Krško – Videm ob Savi
Savska pot 1
8270 Krško
T: 07/490 14 00


Župnija Senovo

Kontakt:
Titova 84 a
8281 Senovo
T: 07/497 93 62


Župnija Zdole

Kontakt:
Savska pot 1
8271 Krško
T: 07/490 14 00


Župnija Sveti Križ v Podobčju

Kontakt:
Podbočje 69
8312 Podbočje
T: 07/497 82 27


Župnija Raka

Kontakt:
Raka 43
8274 Raka
T: 07/497 53 03


Župnija Leskovec pri Krškem

 

Kontakt:
Grebenčeva 1
8273 Leskovec pri Krškem
T: 07/492 71 30

 


Župnija Sveti Duh na Velikem Trnu

Kontakt:
Veliki Trn 2
8270 Krško
T: 07/818 93 73

.