Projekt Najboljše z Rake je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino informacij je odgovorno TD Lovrenc Raka.
Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Brošura Najboljše z Rake.