Turistična ponudba občine Krško
Header

OBČINA KRŠKO

Občina Krško se predstavi

Smo ena večjih občin v Republiki Sloveniji. V njenih današnjih mejah združujemo 286 kvadratnih kilometrov površine. Okoli 26.000 prebivalcev živi v 157 naseljih in 16 krajevnih skupnostih. Ponosni smo na svojo zgodovinsko preteklost, na lepote, s katerimi nas je obdarila narava in na vse tisto, kar so v stoletjih naredili naši ljudje. Vsega tega ne želimo obdržati le zase, z odprtimi srci in iskreno dobrodošlico vas vabimo medse, da bi vam vse to predstavili in pripovedovali o tem in onem.

Ni nas težko najti in prav lahko je priti med nas. Sodimo v jugovzhodni del Slovenije, imenovan Posavje, ki je od nekdaj ob reki Savi odpiral naravno pot v različnih smereh. Sodobni promet je to prehodnost dodobra izkoristil in našo odprtost samo še povečal. Plovbe po reki Savi danes seveda ni več, nadomestile pa so jo ceste in železnica. Do Krškega in naše občine se tako lahko pripeljete iz ljubljanske, mariborske in zagrebške smeri. Izredno razvejano občinsko cestno omrežje sega v skoraj sleherno nižinsko in hribovsko naselje. Od severa do juga ter vzhoda do zahoda ne porabite veliko časa in obilo vam ga ostane za oglede, rekreacijo, počitek in okrepčilo.

 .