Turistična ponudba občine Krško
Header

MESTO KRŠKO

Nekdanje prvotno mesto leži na desnem bregu. Prepoznamo ga po povečani sklenjeni zidavi ob glavni ulici, ki poteka od nekdanjega kopališča na Savi do stadiona, s priključenem Žadovinkom in naseljem individualnih hiš na Griču pred Leskovcem. Sredi preteklega stoletja se je združil z Vidmom, ki leži na levem bregu z vinogradi v zaledju.

Staro mestno jedro je obnovljeno, kar odseva urejenost upravnega središča.
Novejši del mesta, ki se je oblikoval na levem bregu reke, je namenjen predvsem gospodarski in poslovni dejavnosti. Obdobje polpretekle zgodovine Krškega, zaznamovane z intenzivnim industrijskim razvoje, je mestu pustilo svojevrsten pečat. Energetika in papirna industrija se zato v tem prostoru še danes prepletata in dopolnjujeta s številnimi drugimi dejavnostmi na področju podjetništva, turizma in obrti.

Med kulturnimi znamenitostmi, ki pomembno sooblikujejo veduto mesto, so izstopajoče Valvasorjeva knjižnica Krško, Valvasorjeva hiša, samostanski kompleks s cerkvijo in pet cerkva v starem delu mesta: cerkev sv. Duha (danes galerija), župnijska cerkev sv. Janeza Evangelista, nekdanja pokopališka cerkev sv. Križa (danes Dvorana v parku), samostanska cerkev Marije Brezmadežne in cerkev sv. Rozalije.
Na levem (štajerskem) bregu Save stojita dve cerkvi: cerkev sv. Mihaela v Stari vasi in župnijska cerkev sv. Ruperta na Vidmu.

.