Turistična ponudba občine Krško
Header

LOV IN RIBOLOV

Lov

Del lovišč leži na severnih pobočjih Gorjancev, ki se preko reke Krke nadaljujejo v Krakovski gozd do Trške Gore nad Krškim ter na levem bregu Save vse do Bohorja.
Po loviščih so na voljo visoke preže, poskrbljeno pa je tudi za solnice, ki so namenjene predvsem srnjadi, obiskuje pa jih tudi jelenjad in divji prašiči.
Lovske družine obstojajo že nekaj let in v tem času se je izmenjalo že dosti lovskih rodov, a njihovo poslanstvo ostaja še vedno isto, živeti v sožitju z naravo in živalmi.

Poleg strelskih tekmovanj prirejajo tudi lovske prireditve za članstvo in širše prebivalstvo.
Družabnost lovske družine zagotavljajo tudi s prirejanjem vsakoletnih lovov na divje prašiče za domače in sosednje lovce ter s prirejanjem tekmovanj na streliščih za glinaste golobe.

Najpogostejši gozdni prebivalci na našem območju so: navadna jelenjad, srnjad, damjaki, divji prašiči, poljski zajci, fazani, race mlakarice, od ostale divjadi pa lisice, gozdni jerebi, krokarji, polhi, občasni obiskovalci naših gozdov pa so tudi rjavi medved, volk, poljska jerebica, jazbec, divja mačka, kuna, podlasica, pižmovka, kragulj, kanja, skobec, golob glivar in duplar, divja grlica, kljunač, siva čaplja, gos, ribji orel, vodna kokoška, črna liska, kozica, regeljc, kreheljc.


Ribolov

Ribolov poteka v tekočih vodah in ribnikih. V ribolovu na reki Krki bodo uživali lovci na velike divje krape, linje, ploščiče in platnice. Ribiči priporočajo lov soma, ščuke in smuča iz čolna.

Ribiške družine skrbijo za ribnike, bogate s številnimi vrstami rib. Potok Studena je naseljen s potočno postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo, potok Obrh pa s potočno postrvjo ter klenom. Potok Senuša je naseljen s potočnico, klenom ter ščuko. Lačni potok je naseljen s potočno postrvjo in klenom. Potok Sušica pa s potočno postrvjo, klenom in podustjo.

Ribniki na Mačkovcih pri Brestanici so krapovski ribniki, vendar je v njih tudi amur, tolstolobik, linj, som, babuška, šarenka, rdečeoka, rdečeperka pa tudi velike postrvi. Možnost ribolova na ribniku poteka od aprila do oktobra. So pod nadzorom Brestaniške ribiške družine, ki pa prisega tudi na ribolov na reki Savi.

Kontakt:
Ribiška družina Brestanica – Krško
Edi Zidarič
Raztez 1a
8280 Brestanica
T: 041/722 762

  .