Strategija razvoja turizma v občini Krško
Prispevek
19. 2. 201820. 2. 2018

Strategija razvoja turizma v občini Krško

Strategija razvoja turizma v občini Krško, uvodno srečanje ponudnikov turističnih storitev je bilo v četrtek, 15. 2. 2018. Občina Krško je skupaj z CPT Krško in zunanjim strokovnim izvajalcem pristopila k pripravi Strategije razvoja turistične destinacije Krško z akcijskim načrtom, ki bo predstavljala temeljno podlago za usmerjanje razvoja in izvajanja turizma v občini v prihodnjih letih....