Nuklearna elektrarna Krško

NEK Krško

Nuklearna elektrarna Krško se nahaja v naselju Vrbina, na levem bregu Save, v neposredni bližini Krškega.
Je edina nuklearna elektrarna v Sloveniji. NEK dnevno organizira obiske elektrarne s predstavitvijo svojega delovanja.
Vsako leto obišče elektrarno približno 5000 obiskovalcev, od katerih je več kot polovica osnovnošolcev, dijakov in študentov.
Učenci osnovnih šol obiščejo elektrarno v sklopu naravoslovnih dni, dijaki in študenti pa v okviru vsebin posameznih predmetov.
Različna društva in strokovna združenja ter tudi skupine občanov prihajajo na strokovne ekskurzije.

Kontakt:
Vrbina 12, 8270 Krško
T: 07/480 21 86, 07/480 23 64
E: obisk@nek.si
W: www.nek.si
GPS: 45.937995, 15.517100