V leto 2022 z manj plastike in več trajnosti

Temelj slovenskega turizma je narava in skrb, da jo ohranimo za naše zanamce. Odpadki so del vsakdanjega življenja, s turističnim obiskom pa se njihov obseg povečuje.


Ni sporna vsa plastika, pač pa plastika za enkratno uporabo. Pandemija Covid-19 je še dodatno spodbudila uporabo plastike za enkratno uporabo, zato je zdaj čas, da jo postopno izločimo iz slovenskega turizma in to komuniciramo tudi našim gostom, ki v zeleni destinaciji pričakujejo trajnostne rešitve.Izločimo 4 najbolj problematične artikle za 1-kratno uporabo iz slovenskega turizma:
1. plastiko za 1-kratno uporabo
2. plastične kozarce za 1-kratno uporabo
3. plastično embalažo za 1-kratno uporabo
4. plastično embalažo za 1-kratno uporabo v hotelskih sobah.

Zavezo MANJ plastike, VEČ trajnosti lahko podpiše vsak ponudnik, ki pri svojem poslovanju že danes ne uporablja navedenih 4-ih plastičnih artiklov za enkratno uporabo in sledi spodnjim 6-im načelom ter vsak ponudnik, ki bo do konca leta 2022 iz svojega poslovanja izločil navedene 4 plastične artikle za enkratno uporabo in sledil spodnjim 6-im načelom "Global Tourism Plastic Initiative".K podpisu vabljeni tudi ponudniki, da iz svojega poslovanja izločijo navedene 4 plastične artikle, vključno na dogodkih na destinaciji. Cilj ni število podpisnikov, pač pa doslednost pri izločanju plastike za enkratno uporabo iz poslovanja. Vsak podpisnik se zavezuje, da od 1.1.2023 ne bo več nudil navedenih artiklov iz plastike za enkratno uporabo. Ambasador in prvi podpisnik iniciative je kuharski mojster Luka Košir, prejemnik Michelin zvezdice in Zelene Michelin zvezdice 2021.

Z delovanjem po načelih „Global Tourism Plastic Initiative“ ter v danem zaporedju. Ponudnik ali destinacija si v skladu z Zavezo za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma prizadeva, da namesto plastike za enkratno uporabo koristi embalažo, ki jo je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati. Išče alternative in možnosti za ponovno polnjenje embalaže ter k bolj trajnostnim rešitvam spodbuja tudi dobavitelje, partnerje in goste.

Načela „Global Tourism Plastic Initiative“:
1. Odpravili bomo vso problematično in nepotrebno plastično embalažo in predmete
2. Prešli bomo z modelov za enkratno uporabo na modele za večkratno uporabo
3. Uporabljali bomo plastično embalažo, ki jo je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, k temu bomo spodbujali dobavitelje
4. Povečali bomo količine reciklirane vsebine pri plastičnih izdelkih
5. Vlagali bomo v povečanje stopnje recikliranja in kompostiranja plastike
6. Poročali bomo o napredku pri doseganju ciljev glede štirih ključnih artiklov za izločitev plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma.

Turistični ponudniki, ki ste odločni, da iz svojega poslovanja izločite plastiko za 1-kratno uporabo, vabljeni k podpisu zaveze MANJ plastike, VEČ trajnosti – povezava: Pristop k zavezi MANJ plastike, VEČ trajnosti.