Zelena shema in anketa za prebivalce mestne občine Krško


Mestna občina Krško je kot turistična destinacija v letu 2022 prejela zlati znak Slovenia Green Destination, ki ga Slovenska turistična organizacija podeljuje destinacijam, ki se zavezujejo k zelenemu, trajnostnemu, okolju, kulturi in ljudem prijaznemu razvoju turizma. 

Vabimo vas k izpolnjevanju ankete, s katero nam boste pomagali pridobiti potrebne informacije, da bo Krško kot turistična destinacija še izboljšala kakovost trajnostnega poslovanja, in boste tako pomagali pri pripravi smernic razvoja naše destinacije. 

Anketa za prebivalce je sestavljena iz dveh sklopov in vam ne bo vzela 2 minuti časa. Vsi odgovori so zaupni in namenjeni le za pripravo analiz in usmeritev razvoja.  

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/6ab09a04

ali QR kode


Za vašo dragoceno pomoč pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, se vam iskreno zahvaljujemo.