Občina Krško je z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma stopila na pot trajnostnega razvoja in hkrati procesa pridobitve znaka Slovenia Green Destination.
Med prve pomembne aktivnosti sodi pridobitev podatkov o trenutnem stanju razvoja občine na vseh segmentih trajnostnega delovanja.
 
Podatke bomo zbirali s pomočjo analiz strokovnih institucij in anket, rezultati  pa nam bodo v pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja.
Ankete bodo zajemale vse 3 najpomembnejše sklope turističnih deležnikov: prebivalstvo občine, obiskovalce in turistično gospodarstvo.
 
Prebivalci občine ste ključni deležnik razvoja v destinaciji, zato je vaš odnos do turizma zelo pomemben. Anketo, v kateri nam boste zaupali vašo oceno trenutnega stanja, lahko izpolnite v fizični obliki in jo vrnete po pošti na naslov CPT Krško, CKŽ 46, 8270 Krško ali pa nam odgovore, za katere boste potrebovali zgolj nekaj minut, zaupate v elektronski verziji preko povezave: https://www.1ka.si/a/334871.

Izpolnjena anketa, ki jo potrebujemo do 30.6.2021, bo pripomogla k boljšemu razumevanju kakovosti trajnostnega poslovanja v občini in k razvoju  zelenega turizma.
 
Za vašo dragoceno pomoč pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, se vam iskreno zahvaljujemo.