Dunajska pot

Dunajska pot, energijske točke

Iz Brestanice, s pogledom na mogočni grad Rajhenburg, krenemo po gozdnem pobočju, kjer so nekoč rasli grajski vinogradi, kar potrjujejo posamezne stare sorte.
Vzpnemo se do Dunaja nad Krškim, kjer se na robu vasi nahaja prazgodovinsko in poznoantično gradišče, kjer so obeležene prve zdravilne, energijske točke v Posavju.
Pot se nadaljuje proti Straži nad Krškim, nato skozi gozdne obronke preči vas Senožete in Ivandol, sledi vzpon do cerkve sv. Štefana in spust mimo vinogradov do Ajdovske jame – svetišča iz mlajše kamene dobe in poletnega kotišča netopirjev južnih podkovnjakov.
Ob sprehodu skozi kraško polje, kjer je možno doživeti večino kraških prvin, se vzpnemo do hrama Zavoda Svibna na Brezovski Gori, od koder je možno vračanje peš mimo Kobil, skakalnic v Spodnjih Dulah nazaj na Goro, Dunaj in nazaj do izhodišča v Brestanici.

ZAČETEK POTI: Gostilna Pečnik, Gunte

KONEC POTI: Ajdovska jama oz. vrnitev na izhodišče

DOLŽINA POTI: 6 km v eno smer

ČAS TRAJANJA POTI: 3 ure s krajšimi postanki

VODENJE/VODENJE SKUPINE: Zavod Svibna, T: 031/329 625, E: info@zavod-svibna.si, W: www.zavod-svibna.si

GOSTINSKI PONUDNIKI:

 • Gostilna Pečnik
 • Hiša frankinje
 • Klet Žarn

KULTURNE IN NARAVNE ZNAMENITOSTI:

 • Gradišče Dunaj nad Krškim
 • Arheološko najdišče Ajdovska jama pri Nemški vasi
 • Cerkev sv. Štefana
 • Naravna vrednota Strženica
 • Naravna vrednota ponikalnica pod Nemško vasjo
 • Naravna vrednota Ajdovska jama pri Nemški vasi
 • Območje Natura 2000 Ajdovska jama
 • Etnološka zbirka družine Šribar
 • drevesa, znamenja v gozdovih
 • Skakalnica – Spodnje Dule
 • vinorodni okoliš, možno videti še stare hrame, zidanice in doživeti gostoljubnost vinogradnikov