Valvasorjeva knjižnica

Valvasorjeva knjižnica Krško deluje kot osrednja knjižnica v občini Krško od leta 1965.

Nahaja se na petih lokacijah, poleg osrednje knjižnice in mladinskega oddelka v starem mestnem jedru so enote še na Vidmu, na Senovem in v Kostanjevici na Krki. Osrednja knjižnica se od leta 1988 nahaja v kapucinskem samostanu. Skozi leta je postala sodobno kulturno, izobraževalno, informacijsko in socialno središče v lokalnem okolju, katere cilji so usmerjeni v zagotavljanje in uresničevanje knjižnične dejavnosti za vse generacije. V knjižnici je vsem omogočen dostop do virov znanja in informacij, imajo aktivno vlogo pri razvijanju sodobne bralne kulture in informatizirane družbe.

Skrbijo za razvoj domoznanske dejavnosti in s tem tudi za ohranjanje kulturne dediščine ter tradicije lokalnega okolja, aktivno sodelujejo v vseživljenjskem učenju, pripravljajo različne bibliopedagoške dejavnosti za otroke in odrasle ter organizirajo kulturne prireditve za vse generacije. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujejo z izobraževalnimi in drugimi ustanovami, društvi ter organizacijami v lokalnem okolju in širše. V letu 2015 je njihova zbirka obsegala 165.000 enot gradiva, člani so si izposodili preko 380.000 enot, knjižnico pa je obiskalo več kot 120.000 obiskovalcev. Valvasorjeva knjižnica Krško sodi med najbolj obiskane kulturne ustanove v občini, je prostor srečevanja, »dnevna soba« mesta in kot taka nepogrešljiva ter priljubljena med uporabniki.

Kapucinska knjižnica Krško

Redovniki Kapucini so se nastanili v Krškem leta 1644. Za svoje delovanje so potrebovali knjižnico. Bogata baročna kapucinska knjižnica je edinstven primer samostanske knjižnice, ki je ohranjena v prvotni obliki in sestavi od Brežic do Ljubljane in še danes domuje v zgornjem nadstropju samostanske stavbe, poleg prostorov sodobno urejene Valvasorjeve knjižnice Krško. Krški kapucini so se ukvarjali s šolstvom in zdravstvom, zato je v knjižnici veliko slovarjev, leksikonov in medicinskih knjig, zraven pa še teološke, filozofske, zgodovinske, biografske in pravne. Najstarejša knjiga je Calepinov latinski slovar, natisnjen leta 1502. V več kot 300 let stari knjižnici je shranjenih okoli 1.500 knjig, med njimi tudi dela Janeza Svetokriškega. Knjižnica je bila v letih 1980 – 1984 urejena in leta 1984 odprta za javnost. Obe ustanovi skrbita tudi za dragoceno kulturno dediščino in vodita obiskovalce na ogled njenega bogastva.

Informacije

Naslov:Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
Telefon:07 490 40 00
E-mail:knjiznica@knjiznica-krsko.si
Splet:www.knjiznica-krsko.si
GPS:navodila za pot

Vas zanima več?

Za vse dodatne informacije, rezervacije ali odgovore vas prosimo, da nas pokličete ali nam pošljite sporočilo.