Raška č’bula in cviček na Raki
Prispevek
28. 11. 201711. 1. 2018

Raška č’bula in cviček na Raki

Rako zaznamuje predvsem vinogradništvo, kmetijstvo, čebelarstvo in lončarstvo, na vhodu v kraj pa se bohoti Cvičkov hram, kjer vam postrežejo z dolenjskim posebnežem – cvičkom v družbi slanine in avtohtone sorte raške č’bule. Kar nekaj kulturnih zanimivosti si je vredno ogledati: Grad Raka, Humekova domačija, župnijska cerkev sv. Lovrenca. Člani domačega turističnega društva vam z veseljem...