Povezani s Savo – PoSava

Povzetek operacije
Namen operacije je razširiti ribolovno, športno, rekreativno in turistično ponudbo, ki je dostopna najširšem krogu socialnih skupin v območje neposredno ob Savi, s ciljem povečanja lokalne oskrbe s svežimi sladkovodnimi ribami in diverzifikacijo dejavnosti v turizem.

Glavne dejavnosti
Povezovanje ribiških (RD) družin v zvezo in možnost ribolova na celotnem spodnjesavskem ribiškem območju, bodisi z dovolilnico matične RD ali v sorodnem aranžmaju za možnost urejenega ribolova v posavskih ribiških okoliših.

Pridobitev privlačnejše ponudbe ribolovnih aktivnosti zaradi integracije z ostalimi športno rekreativnimi možnostmi v povezani obliki čolnarjenja ali ribolova s čolna na reki Savi ter možnost kolesarjenja po kolesarskih poteh ob Savi.

Cilji
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s ponudbo infrastrukture se vzpodbuja tudi vidik trajnostne mobilnosti v smislu kolesarjenja in čolnarjenja. Skrb za okolje ter za ribji živelj na območju Save kot posledica obsega ribolova (vlaganja, odlov rib roparic,…) tudi z ozaveščanjem z izvedbo dogodkov in delavnic o pomembnosti ohranjanja ribjega življa. Povečanje privlačnosti prostora ob Savi s hortikulturnimi ureditvami.

Inovacije kot skupni ribolovni aranžma na celotnem spodnjesavskem ribiškem območju. Medsebojna integracija ribolovnih in ostalih turističnih dejavnosti, ki se izvajajo tudi skoz koncept trajnostne mobilnosti in razširitvijo kulinarične ponudbe.

Možnost vključevanja najširšega kroga socialnih skupin, kjer ljudi druži vsebina v okviru dejavnosti in tudi skupnih lastnosti pripadnikov različnih socialnih skupin.

Pričakovani rezultati
Po uspešni izvedbi in zaključku vseh omenjenih aktivnosti in oglaševanju pridobitev se neposredno z naravo vsakodnevno srečuje veliko ljudi, ne le ribičev ampak se vključujejo tudi ostale socialne skupine. Pričakovati je povečanje fluktuacije ribičev RD po celotnem spodnjesavskem ribiškem območju.

S povečanjem privlačnosti prostora se bo povečala uspešnost množičnejšega izvajanja ribolova. To posledično privablja več ljudi, ki se seznanijo z možnostmi aktivnega oddiha, ki jih ponuja bližnja okolica. V okviru operacije bo izvedena zasnova programa usposabljanja mladih ribičev. V nadaljevanju se bodo pričela na podlagi tega izvajati usposabljanja mladih ribičev in vseh ostalih ljubiteljev narave s praktičnimi nasveti humanega ribolova in pomembnosti ohranjanja ribjega življa. Lokalni gostinski ponudniki ob tem pridobijo možnost izvedbe privlačnejših kulinaričnih dogodkov blizu vode in s tem povečujejo število obiskovalcev.

Partnerji v operaciji Povezani s Savo: Ribiška družina Brestanica-Krško, Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Ribiška družina Sevnica in Gostilna Pečnik.

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje operacije PoSava so iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) dodeljena sredstva v višini do 84.951,23 EUR.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.