Vredno ogleda

Naravna in kulturna dediščina vedno vredno ogleda

Občina Krško ima zelo bogato zgodovino, saj so se na njenem ozemlju prepletale usode in življenjske poti številnih zgodovinsko pomembnih osebnosti. Še danes se v občini nahajajo številni objekti, ki nam s svojo kulturno ali zgodovinsko vsebino pričajo o zanimivostih in lepotah preteklosti. Ti objekti v svojem osrčju skrivajo muzeje, galerije, zbirke in znamenitosti, v večini primerov pa so že sami po sebi kulturno zgodovinski spomenik vreden ogleda.

Naravna dediščina z obsežnimi gozdnimi površinami, vodotoki, slapovi, kraški svet s svojimi značilnimi pojavi,… so vredni našega ponovnega odkrivanja in vrednih ogledov, saj nam prinašajo urice sprehodov in sprostitve.