Muzeji, galerije in zbirke

Mestni muzej Krško

Mestni muzej Krško
Mestni muzej Krško

Mestni muzej Krško deluje kot enota Kulturnega doma Krško nahaja v obnovljenem Valvasorjevem kompleksu od 30. marca 2010. Leta 1993 je razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Pred hišo od leta 1966 stoji kip polihistorja Valvasorja, ki ga je izdelal akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček. Kompleks sestavljajo tri hiše: poznorenesančna, poimenovana kot Valvasorjeva, ter sosednji Jarnovičeva in Kaplanova, najstarejši še ohranjeni stavbi v Krškem. Njihova podoba se je razvijala od 15. stoletja dalje in v arhitekturnem pogledu predstavljajo najbolj kakovosten del starega mestnega jedra Krškega.
V muzeju so na ogled stalne zbirke, ki predstavljajo znamenite Krčane. Mednje sodijo polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641 – 1693), mecenka in gospodarstvenica Josipina Hočevar (1824 – 1911) ter akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček (1896 – 1889). Kot prva stalna razstava je svoje mesto v stavbi dobila ravno zbirka Vladimirja Štovička. Vsakokratna postavitev predstavlja del obširnega opusa, ki ga je umetnik ob osemdesetem jubileju podaril Občini Krško.
V muzeju je mogoč ogled Valvasorjeve zbirke grafičnih listov, Iconotheca Valvasoriana, celotnega prevoda Slave vojvodine Kranjske ter starejših faksimilov iz leta 1877. Od leta 2015 je predstavljena tudi tragična usoda mladih, ki so v Krškem že v začetku poletja 1941 snovali odpor proti nemškemu okupatorju. Poznamo jih kot Prve krške borce po katerih se imenuje glavna in najdaljša ulica v Krškem, Cesta krških žrtev. Muzejske postavitve poleg znanih Krčanov predstavljajo mesto v različnih obdobjih. Reprezentativna je razstava Dolgo razsvetljensko 18. stoletje, ki predstavlja življenje v tem obdobju in povezavo prebivalcev z reko Savo.
V razstavnih prostorih je omogočen tudi vpogled v dediščino širše okolice, ki je vidna skozi Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom. Mestni muzej Krško je muzej s pestrim dogajanjem, saj redno pripravlja strokovna predavanja, izobraževanja, pedagoške ali ustvarjalne delavnice ter druge prireditve. S stalnimi in občasnimi razstavami ter drugimi muzejskimi programi omogoča prepoznavanje kulturne dediščine mesta in občine Krško.

Kontakt:
T: 07/620 92 44
E: info@mestnimuzejkrsko.si
W: www.mestnimuzejkrsko.si
GPS: 45.968181, 15.484586

Galerija Krško

Galerija Krško, notranjost galerije
Galerija Krško, notranjost galerije

Galerija Krško se nahaja v nekdanji cerkvi Sv. Duha (1777), ki stoji v neposredni bližini Mestnega muzeja Krško. Na mestu, kjer je prej stala špitalska cerkev Sv. Duha (1440), jo je dala zgraditi rodbina Auersperg. Pred drugo svetovno vojno je bila cerkev desakralizirana in v njej je že leta 1939 deloval Muzej Krško.
Od leta 1966 v njenih prostorih deluje Galerija Krško, od leta 2010 pa je tudi ta enota Kulturnega doma Krško. Je izjemno razstavišče, ki ga odlikuje poznobaročna arhitektura. Kljub desekralizaciji ohranja spomin na prvoten pomen stavbe. Namen razstavišča je prirejanje začasnih likovnih razstav, ki so ustvarjene posebej za ta prostor.

Kontakt:
T: 07/620 92 44
E: info@galerijakrsko.si
W: www.galerijakrsko.si
GPS: 45.968181, 15.484586

Zbirke

Etnološka zbirka Šribar

Etnološka zbirka Šribar
Etnološka zbirka Šribar

Etnološka zbirka Šribar se nahaja v kraju Kobile. Zbirko za javnost so odprli leta 2003. Nahaja se v originalnih prostorih stare bogatejše kmečke hiše. Zbirka je nastajala več kot 30 let. Razstavljenih ali shranjenih v depoju je nad 3500 predmetov dediščine. Najstarejši, nekaj tisoč let stari, so fosilni ostanki odtisov školjk Panonskega morja, večina predmetov zbirke pa izvira iz 19. in 20. stoletja. Pretežno gre za predmete, ki so jih nekdaj na kmetijah uporabljali za obdelovanje kmetijskih površin, razna orodja, stroji in pripomočki, starejša ročna orodja domače in umetnostne obrti, gospodinjski pripomoči, izdelki, kosi pohištva,…

Kontakt:
T: 07/492 11 56
E: lsribar@siol.net
GPS: 45.952318, 15.439906

Speedway zbirka

Speedway zbirka
Speedway zbirka

V Valvasorjevi knjižnici se nahaja speedway zbirka, ki je stalna posebna zbirka ali »muzej v malem« z naslovom Spidvej v Sloveniji. To je edina tovrstna javno dostopna zbirka v Sloveniji, z njo se ohranja bogata tehnična in kulturna dediščina našega okolja za sedanje in prihodnje rodove. Zbirka vključuje zanimivosti predvsem iz preteklosti tega zanimivega športa v Sloveniji, ki ima v Krškem več kot petdesetletno tradicijo.
V zbirki speedwej so razstavljeni številni predmeti – od motorja in opreme voznika do startnih številk, pokalov, priznanj in opreme mehanikov ter marsikaj drugega. Predvsem pa se za vsakim predmetom v zbirki skriva zgodba o več kot polstoletni zgodovini slovenskega speedweja, posameznih voznikih in o preteklih dogodkih, ki so oblikovali ta poseben in zanimiv šport. Mogoč je tudi ogled kratkih filmov iz zgodovine slovenskega spidveja.

Kontakt:
T: 07/490 40 00
E: knjiznica@knjiznica-krsko.si
W: www.knjiznica-krsko.si
GPS: 45.965474, 15.485585

Cvičkov hram

Cvičkov hram
Cvičkov hram

Cvičkov hram je namenjen promociji cvička, za turistične namene ter izobraževanje in druženje. Grajen je iz dveh delov: spodnji kletni del je zidan, v njem je klet in prostor s 70 sedeži za goste. Gornji del pa je grajen iz hrastovih brun in je sodobnejša oblika nekdanjega hrama iz 18. stoletja. Urejen je po vzorcu tradicije takratnih vinogradnikov – imenovanih gorniki, ki so preurejali svoje hrame v bivalne prostore. Tako ima tudi hram tri prostore: izbo s krušno pečjo, kamro s posteljo in prostor z muzejsko zbirko vinogradniške in kletarske opreme, katero so uporabljali takratni vinogradniki.

Kontakt:
T: 041/739 557