Objava terminov delavnic za ponudnike v turizmu, ob pripravi Strategije razvoja turizma v občini Krško

Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem nadaljuje z aktivnostmi za pripravo Strategije turizma občine Krško 2018-2022.

V oblikovanje nove strategije želimo aktivno vključiti turistične ponudnike v občini, saj je njihovo aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije temeljni pogoj, da se bodo v njej zapisani cilji, projekti in aktivnosti tudi uresničili. Po prvem uvodnem srečanju nadaljujemo z delavnicami, ki so namenjene vsem zainteresiranim, ki želijo sooblikovati aktivni načrt razvoja turizma v občini Krško.

Delavnice bodo potekale 27. marca 2018 v prostorih Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – sejna soba A.

Delavnice so tematsko razdeljene glede na področje ponudbe v turizmu in sicer:

Ob 9.00 uri potekajo delavnice za:
gostince,
 vinarje in
 ponudnike turizma v zidanicah in ostalih namestitev

Ob 13.00 uri potekajo delavnice za:
 upravljavce kulturne in naravne dediščine,
 ponudnike mladinskega turizma

Ob 17.00 uri potekajo delavnice za:
 ponudnike  športnega turizma,
 ponudnike ostalih doživljajskih produktov in storitev za ponudnike,
 turistična in ostala društva aktivna na področju turizma

K sodelovanju na delavnicah vabljeni tudi ostali zainteresirani, ki menite, da lahko s svojimi idejami na posamičnem področju pripomorete k razvoju turizma v občini.

Tema delavnic bo problemska analiza in prepoznavanje ključnih izzivov posameznih skupin turističnih ponudnikov, z namenom identifikacije glavnih problemov ter predvsem priložnosti in izzivov za prihodnost. Govorili bomo o poslanstvu, viziji in ciljih razvoja turizma v občini Krško. Vljudno vabljeni k sodelovanju na delavnicah, glede na področje v katerem delujete.

Na delavnice se je potrebno prijaviti na info@cptkrsko.si s pripisom področja delovanja. Za vse tiste ponudnike, ki se delavnic ne utegnete udeležiti in za vse ostale ponudnike, ki želite oddati mnenje je na voljo tudi spletna anketa na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/157291

Spletna anketa je za izpolnjevanje odprta do 31. marca 2018. V nadaljevanju bo pripravljena in objavljena tudi anketa namenjena za občane o čemer bomo pravočasno obveščali na spletu.