Vabilo na delavnico (3) za ponudnike v turizmu, ob pripravi strategije razvoja turizma v občini Krško 2018 – 2022

Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem nadaljuje z aktivnostmi za pripravo Strategije razvoja turizma občine Krško 2018 – 2022.

Po uvodnem srečanju s turističnimi ponudniki smo v marcu izvedli delavnice namenjene tako občanom, kot vsem akterjem na področju turizma. Hvala vsem za aktivno udeležbo. Delavnica je združila turistične ponudnike glede na njihovo področje delovanja in specifične cilje znotraj individualnega delovanja. Udeleženci ste aktivno sodelovali in izrazili svoja stališča, predloge in pobude.

Vabljeni na naslednjo delavnico, kjer bodo združeni predstavniki vseh področij turizma.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 23.4.2018 ob 10.00 uri v prostorih Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – sejna soba A.

TEMA: Razvojno trženjska delavnica

  1. Predstavitev rezultatov problemske analize, izvedene na prejšnji delavnici.
  2. Identificiranje turističnih proizvodov in doživetij v občini Krško, s katerimi bi občina Krško lahko naredila razvojni preboj v prepoznavnosti na turističnem trgu. V tem okviru bomo govorili tudi o ciljnih skupinah gostov, ciljnih trgih in o pozicioniranju občine Krško na turističnem trgu.
  3. Predstavitev delovanja CPT Krško na področju promocije in trženja.

Na delavnice se je potrebno prijaviti na info@cptkrsko.si na 07/490 22 21.

Center za podjetništvo in turizem Krško