Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg

Rajhenburški grad tradicionalno v avgustu prireja dogodek, kjer z veliko posluha za avtentičnost prikažejo srednjeveško dogajanje in življenje grajske gospode, dogodke tedanjega časa, srednjeveška oblačila, hrano, medsebojne navade, glasbo in plese, orožje in viteško opremo. Celodnevni obisk dogodka vas v resnici popelje v čas, ko niso poznali sodobne tehnologije in ko so gojili pristne človeške odnose.

Družine
Ni naključje, da dogodek poteka na gradu Rajhenburg, ki je prežet z bogato zgodovino in danes obiskovalcu skozi različne muzejske zbirke prikliče spomin na zanimive ljudi, ki so živeli v gradu. Vsekakor je obisk dogodka, kot tudi ogled celotnega gradu, doživetje za vse zgodovinske navdušence.

Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg

Turistično informacijski center Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
T: 07/490 22 20
E: tic.krsko@cptkrsko.si