Raška č’bula in cviček na Raki

raška č'bula

Rako zaznamuje predvsem vinogradništvo, kmetijstvo, čebelarstvo in lončarstvo, na vhodu v kraj pa se bohoti Cvičkov hram, kjer vam postrežejo z dolenjskim posebnežem – cvičkom v družbi slanine in avtohtone sorte raške č’bule.
Kar nekaj kulturnih zanimivosti si je vredno ogledati: Grad Raka, Humekova domačija, župnijska cerkev sv. Lovrenca.
Člani domačega turističnega društva vam z veseljem organizirajo voden ogled kraja in zanimivosti. Med drugim se lahko poskusite na lončarskem vretenu kmetije Kržan z dolgoletno tradicijo izdelovanja keramičnih izdelkov.

Turistično informacijski center Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
T: 07/490 22 20
E: tic.krsko@cptkrsko.si