Celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji.

Zelena shema

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.
ZSST je zasnovana na dveh ravneh, in sicer:
  • na ravni destinacij in
  • na ravni turističnih ponudnikov.
Ravni sta medsebojno odvisni in povezani.
Za pridobitev znaka Slovenia Green na ravni turističnih ponudnikov je potrebno najprej pridobiti enega izmed veljavnih okoljskih znakov, ki ga priznava ZSST.

Zelena shema slovenskega turizma - kaj to je?

Pomen trajnostnega koncepta razvoja truizma v občini Krško

V Strategiji razvoja turizma v občini Krško 2018 - 2022 je na strani 34 zapisano:
"Občina Krško bo postala odlična, privlačna, zelene, aktivna in zdrava distinacija za nekajdnevni oddih, navdahnjen z energijo, ki izvira iz njene bogate naravne in kulturne dediščine.
Energija je temeljni element razlikovalnosti občine in njene turistične ponudbe, ki se bo odražala v vsakem posameznem turističnem proizvodu in celovitih doživetjih občine.
Energija bo tisti element, ki ga bo občina Krško prispevala v oblikovanje doživetij v širši posavski regiji in makrodestinaciji Termalna Panonska Slovenija."


Predpogoj trajnostnega turizma predstavlja spoštovanje kulturnih vrednot v družbi, ki je okoljevarstveno naravnana in je hkrati tista, ki lahko razvija trajnostne gospodarske dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj vseh deležnikov, so socialno pravične in hkrati optimirajo ekonomski učinek.

Občina Krško je načrtno usmerjena v trajnostni razvoj, ki ga v celoti podpira Zelena shema slovenskega turizma. Marca  2020 smo vstopili v proces za pridobitev znaka Slovenia Green, ki ga bomo izvajali v sodelovanju z vsemi deležniki.
 

Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 – ključni poudarki
Strategija razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022
Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green
 

Za ponudnike turističnih storitev

ZSST in pridobitev znakov trajnosti
ZSST: koraki in priložnosti za destinacijo Krško
Kako v turizmu poslovati (še) bolj zeleno
Seznam znakov, ki jih priznava ZSST
 

Etični kodeks v turizmu

Etični kodeks v turizmu (Slovenska turistična zveza)
Etični kodeks v turizmu - obrazec
Sprejem etičnega kodeksa v turizma - CPT Krško
 

Turistične zmogljivosti

Popis turističnih zmogljivosti
Popis naravnih in kulturnih znamenitosti
 

Ankete - vprašalniki

Anketa za prebivalce
Anketa za turistično gospodarstvo
Anketa za obiskovalce (slo)
Anketa za obiskovalce (ang)
 

Analize anket

Analiza anket za prebivalce občine Krško
Analiza anket za turistično gospodarstvo občine Krško
Analiza anket za obiskovalce občine Krško
 

Poročila analiz anket

Poročilo analize anket za prebivalce občine Krško
Poročilo analize anket za turistično gospodarstvo občine Krško
Poročilo analize anket za obiskovalce občine Krško

Zeleni kazalniki destinacije Krško
Zelene navade destinacije Krško
Zeleni napotki za obiskovalce destinacije Krško

D
osežki s področja trajnostnega turizma za mestno občino Krško v letu 2021
Achievements in Sustainable Tourism at Urban Municipality of Krško in 2021