Dosežki s področja trajnostnega turizma mestne občine Krško v letu 2023

Mestna občina Krško je v letu 2021 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) in se vključila v proces pridobivanja znaka Slovenia Green Destination. V letu 2022 je prejela znak Slovenia Green Destination GOLD, ki je drugi najvišji na lestvici Slovenske turistične organizacije. Znak Slovenia Green Destination potrjuje, da je destinacija prepoznana po svojem trajnostnem delovanju.
Od pridobitve znaka je mestna občina k trajnostnemu turizmu delovala v smeri trajnostnega turističnega razvoja. V letu 2023 je tako izvedla aktivnosti na naslednjih področjih:

Izobraževanja in usposabljanja za turistične akterje destinacije spodbujajo k prehoduv zeleno gospodarstvo ter trajnostnem upravljanju z viri. Turistično gospodarstvo smo redno obveščali in pozivali k izobraževanju s področja trajnostnega turizma.
 • Prireditve z manj odpadki
 • Odpadki in odpadna embalaža, obvezno poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31.3.2023, zakonodaja in prihajajoči trendi
 • Poziv k podpisu zaveze MANJ plastike, VEČ trajnosti
 • Pristopite k zavezi »Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji«
 • Predstavitev pozivov za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma 2023
 • Razvoj in pridobivanje zelenih certifikatov
 • Učinkovita raba energije in vode – Pot do trajnostnega poslovanja in prihrankov
 • Turizem brez plastike za enkratno uporabo
 • Zelena doživetja
 • Vključevanje lokalnih pridelovalcev hrane in lokalnih obrtnikov
 • Digitalne vsebine in digitalna transformacija za turistične ponudnike ter digitalna promocija turistične ponudbe 
  

Razvojni projekti
Lokalna skupnost, zavodi, podjetja in društva destinacije Krško se na ravni lokalne skupnosti in regije aktivno vključujejo v različne projekte, ki so del turističnega razvoja destinacije Krško. Projekti so se v letu 2023 izvajali s pomočjo finančnih sredstev EU in prispevali k razvoju turizma v destinaciji, so navedeni spodaj:
 • EKO okusi Slovenije
 • Sport for Life
 • Čebelarski mozaik
 • Posavje polno priložnosti 3P 2023 
  

Razvoj turistične infrastrukture
Za razvoj turistične infrastrukture so bile v letu 2023 izvedene javne investicije v objekte in opremo:
 • dosaditve dreves na PZA krško
 • postavitve tabel Natura 2000 Vrbini (Suha travišča)
 • ureditev pešpoti, vodnjaka in razgledne točke na hribu Cavsar na Raki
 • ureditev izvira Dul v KS Veliki Trn
 • izvedba zamenjava vstopnih turističnih tabel v občino
 • naročilo IR panelov za peninoteko
 • ureditev terase na gradu Rajhenburg 
Skrb za kulturno dediščino
V sklopu muzejskih akcij in obeleževanja tematskih svetovnih dni so v Mestnem muzeju Krško izvedli dogodke in vsebine s posameznik i, ki se ukvarjajo z nesnovno dediščino. V Posavju in ožje na območju mestne občine Krško so še vedno žive različne zvrsti nesnovne kulturne dediščine. Na dogodkih so tako sodelovali s posamezniki t.i. nosilci k enotam (ki sicer še niso evidentirani), ki so med drugim že vpisane register nesnovne kulturne dediščine, v  konkretnih dogodkih so to  lectarstvo (Lectova srca in Delavnica Stary), zeliščarstvo (Od cvetja do zdravilnih zelišč, delavnica z zeliščarko) in  pletarstvo (delavnica pletenje peharjev). Odvijale pa so tudi tradicionalne prireditve Miklavževanje v Podbočju in krajevni skupnosti Krško polje, Jurjevanje na Zdolah ter Martinovanje v Kulturnem društvo Leskovec pri Krškem in Kleti Krško.
 
 

Zelena doživetja
Protiutež masovnemu turizmu so zelena, butična doživetja. V preteklem letu se je destinacija Krško s svojo ponudbo vključila v Slovenia Green Gorumet Route, ki povezuje najboljše slovenske gastronomske destinacije. Tura je bila uvrščena s strani National Geographics med 25 najboljših destinacij/produktov 2023.
 
  

Turistične prireditve in dogodki
Turistične prireditve in dogodki so za destinacijo zelo pomemben dejavnik, saj se destinacija skozi prireditve in dogodke tudi predstavlja in promovira. V letu 2023 so bili izvedeni:
 • Festival piva Krško & BBQ Krško (lokalna ponudba, sezonske surovine, brez plastike za enkratno uporabo)
 • Mesec okusov Posavja (spoznavanje lokalne gastronomije s poudarkom na lokalnih surovinah, brez plastike za enkratno uporabo)
 • Ulični festival okusi Posavja (lokalna ponudba, sezonske surovine, brez plastike za enkratno uporabo)
 • Martinov vikend v Posavju
 • Prižig prazničnih luči (brez plastike za enkratno uporabo)
 • Praznični vikend (brez plastike za enkratno uporabo)
 • Dogodki na tržnici Videm in promocija podeželskih ekonomij (Pustni sejem, Velikonočni sejem, Čebelarski mozaik, Martinov jesenski sejem, Miklavžev sejem). 
 

Sodelovanje in promocija turizma na regijski in državni ravni
Mestna občina Krško se promovira kot samostojna turistična destinacija, hkrati pa se vključuje in promovira v sklopu širše regijske turistične destinacije Čatež in Posavje, prepoznane kot dežela gradov, odlične kulinarike in vina.
 
Trajnostna mobilnost
Cilj Mestne občine Krško je v skladu s Celostno prometno strategijo nadaljevati s trajnostnim prometnim načrtovanjem – čim več infrastrukturnih možnosti za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa:
 • Prek izgradnje kolesarskih poti in širitve mreže brezplačne izposoje koles Krčan izboljšujemo kolesarsko varnost in dostopnost vseh pomembnih točk v mestu. Na voljo je 88 koles na 11 postajah.
 • Končana izgradnja kolesarske povezave na relaciji Krško – Kostanjevica na Krki v skupni dolžni 19,5 km.
  

Obveščanje javnosti
O dosežkih na področju trajnostnega turizma smo redno obveščali javnost:
V Krškem si želijo prireditve z manj odpadki
Predavanje in delavnice na temo Prireditve z manj odpadki v Krškem
Posavske komunale združile moči za videospot o ločevanju odpadkov
Praznujmo Okuse Posavja
Pester Evropski teden mobilnosti
Predstavitev dobre prakse na temo razvoja in pridobivanja zelenih certifikatov
Kar 23 ponudnikom certifikati Okusi Posavja
27. in 28. septembra se bo v Posavju odvijal terenski projekt Biotehniške fakultete
Kulinarična ekstaza z vrhunskimi chefi na večeru EKO okusov Slovenije
V Krškem si želijo prireditev brez odpadkov za enkratno raboCelotno poročilo Dosežki s področja trajnostnega turizma mestne občine Krško v letu 2023.