Krško gostilo Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!


V sredo, 25.5.20222, je pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) ter v sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green in Centrom za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško) na posestvu Tri lučke potek ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA, na katerem so že tradicionalno destinacijam podelili znake Slovenia Green. Prvič so ocenjevanje v okviru certificirane sheme Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) prestale tri destinacije, med njimi tudi Krško, ki je prejelo zlati znak, ter Šmarje pri Jelšah in Murska Sobota. Podelili so še tri platinaste znake Slovenia Green Destination, ki so jih prejele Čatež in Brežice, Ljubljana in Laško.  

Program letošnjega Zelenega dneva sta otvorila Ilona Stermecki, v.d. direktorice STO, in mag. Miran Stanko, župan Mestne občine Krško. Ilona Strmecki, v.d. direktorice Slovenske turistične organizacije, je izrazila zadovoljstvo, da se je Zeleni shemi slovenskega turizma v zadnjem letu pridružilo 51 novih nosilcev znaka Slovenia Green, župan pa je ob dobrodošlici vsem gotom v Krškem poudaril, da Krško s prejetim znakom Slovenia Green Destination potrjuje, da je prepoznano tudi po svojem trajnostnem delovanju in da bodo tudi v prihodnje razvijali tovrstno turistično ponudbo. Razvoj v turizmu smo gradili tako s številnimi vlaganji v infrastrukturo kot z nadgradnjo tradicionalnih in oblikovanjem novih dogodkov in aktivnosti za domače in tuje turiste. Prepričan sem, da bo z raznovrstno ponudbo in številnimi doživetji Krško ena prepoznavnejših destinacij.«

Kristina Ogorevc Račič, direktorica CPT Krško, je dodala, da je Mestna občina Krško v zadnjih letih razvila številne pohodne in kolesarske poti. "Vzpostavili smo peninoteko na Gradu Rajhenburg, kjer se povezujejo vinarji tudi iz širšega območja, povezali gastronomijo v Okuse Posavja, ohranili kulturne in naravne znamenitosti skozi različna doživetja. Z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitvijo znaka si bomo še bolj zavzeto prizadevali k trajnostnemu razvoju turizma. Želimo si, da bi vsak obiskovalec od nas odšel s prijetnimi spomini in lepimi občutki."

Podelili tri platinaste znake Slovenia Green in vključitev treh novih  destinacij v ZSST


Že drugo leto zapored so v Zeleni shemi podelili platinaste znake Slovenia Green Destination: po tem, ko je lani prvi platinast znak prejel Bohinj, so se mu letos pridružili še Ljubljana, Laško ter Čatež in Brežice. Prvič so ocenjevanje v okviru certificirane sheme ZSST prestale tri destinacije, med njimi tudi Krško, ki je prejelo zlati znak.

Zeleni dan vsako leto izpostavlja pomembne korake, ki jih je slovenski turizem naredil pri pozicioniranju Slovenije kot trajnostno usmerjene turistične destinacije, pri čemer ima pri razvoju in promociji trajnostnega turizma Slovenije ključno vlogo Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Letos je prejelo znak Slovenia Green 56 nosilcev, od tega 53 ponudnikov in 3 destinacije. Zelena shema tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green od tega je 140 ponudnikov in 58 destinacij.  

Prvič podeljena posebna priznanja za gastronomski modul in naj zeleno koordinatorico


Na dogodku so podelili dve posebni priznanji, in sicer destinaciji Bohinj, ki je bila najuspešnejša pri izpolnjevanju gastronomskega modula v Zeleni shemi, oosebno priznanje naj zelena koordinatorica pa zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega.
 

Zmanjšajmo odpadke v turizmu, predvsem plastiko za enkratno uporabo!


Zeleni dan v skladu z najbolj perečimi problemi prehoda v bolj trajnostni turizem izpostavlja posebno tematiko, letos izzive zmanjšanja odpadkov, še posebej plastike za enkratno uporabo. V skladu z letošnjo osrednjo tematiko so se Zelenega dneva udeležili strokovnjaki s področja krožnega gospodarstva in iz sveta turizma, ki so s prisotnimi delili svoje izkušnje in poglede. Dr. Uroš Novak s Kemijskega inštituta je predstavil izzive prehoda v družbo brez odpadkov.

Predstavitvi je sledila okrogla miza z naslovom Izločanje plastike za enkratno uporabo v praksi, kjer so perečo problematiko izpostavili Luka Košir, ambasador zaveze »Manj plastike, več trajnosti«, Ksenja Kragl, CPT Krško, in chef Dejan Mastnak, Tri lučke. Vsi so si bili enotni, da je izločevanje plastike za enkratno uporabo eden največjih izzivov slovenskega in globalnega turizma.

Krško gostilo Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!Krško gostilo Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!Krško gostilo Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!Krško gostilo Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!