Občina Krško se pridružuje zeleni politiki slovenskega turizma

Občina Krško se je pridružila sedmim destinacijam, ki so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Shema do danes združuje že 55  destinacij, 57 ponudnikov, štiri parke, pet turističnih agencij in dve atrakciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik in upravitelj je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, plažam in z letošnjim letom tudi restavracijam in drugim gostinskim obratom.

V Krškem smo se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že določili koordinatorja Tanjo Levstik Levičar iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka, in sestavili sedemčlansko zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov. V ekipi so še Kristina Ogorevc Račič in Ksenja Kragl iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, Gregor Brodnik z Občine Krško, Ana Jurečič Martinčič iz RRA Posavje, Anton Petrovič, predsednik Občinske turistične zveze Krško, Špela Arh Marinčič iz družbe Kostak in Tanja Jarkovič iz družbe Gen energija.

Zelena ekipa se je včeraj prvič sestala, Tina H. Zakonjšek iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma Ljubljana pa jim je predstavila Zeleno shemo slovenskega turizma

Prek celovitega vodenega pristopnega in kasneje članskega postopka bomo pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination platinaste, zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Načrt bomo potrdili tudi v občinskem svetu.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete na spletni strani Slovenske turistične organizacije: www.slovenia.info/zelenashema.