Slovenia Green – anketa za prebivalce


Očina Krško je kot turistična destinacija v letu 2021 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in tako stopila na pot trajnostnega razvoja in hkrati procesa pridobitve znaka Slovenia Green Destination.

Prebivalci občine ste ključni deležnik razvoja v destinaciji, zato je vaš odnos do turizma zelo pomemben.
Vabimo k izpolnjevanju ankete s katero nam boste pomagali pridobiti potrebne informacije, da bo Krško kot turistična destinacija izboljšala kakovost trajnostnega poslovanja.
Vsi odgovori so zaupni in anonimni ter namenjeni le za pripravo analiz in usmeritev razvoja. 

Anketa je dostopna na povezavi - anketa za prebivalce.

Za vašo pomoč pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, se vam iskreno zahvaljujemo.