Trajnostni kazalniki turistične destinacije Krško za leto 2023

Mestna občina Krško je v letu 2022 prejela znak Slovenia Green Destination GOLD, ki je drugi najvišji na lestvici Slovenske turistične organizacije. Znak Slovenia Green Destination potrjuje, da je destinacija prepoznana po svojem trajnostnem delovanju in bo tudi v prihodnje razvijala tovrstno turistično ponudbo.


Mestna občina Krško je imela v letu 2023 približno 25.982 prebivalcev. Razteza se na površini 286,5 km2 in se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Ima 158 naselij ter 14 krajevnih skupnosti in 2 mestni četrti. Leži v krški kotlini ob krškem polju, čez njo tečeta reki Krka in Sava, obrobljena z Bohorjem in Gorjanci.

Območje Krško je prometno lahko dostopno. Turisti potujejo največ z lastnimi avtomobili. Iz zahodne Slovenije je najhitrejša pot po avtocesti Ljubljana – Zagreb. Iz mariborske smeri se pripeljemo po obsavski cesti. Iz smeri Zagreba je dostop po avtocesti do Drnovega. Na območju so tri železniške postaje: Brestanica, Krško in Libna, ki povezujejo promet iz ljubljanske, mariborske in zagrebške smeri. Letališči sta v Zagrebu (oddaljeno pribl. 50 km) in Ljubljani (oddaljeno pribl. 100 km).

Zavarovana območja destinacije skupno pokrivajo 9,6 % površine destinacije, Natura 2000 pokriva 21,2 % destinacije, ekološko pomembna območja 44,8 %, naravne vrednote pa 11,3 % površine celotne destinacije.V letu 2023 je kar 73,4 % odpadkov od skupne količine odpadkov v destinaciji je bilo zbrano ločeno in očiščeno 61,3 % odpadnih voda glede na prodano vodo v destinaciji.

Destinacija ponuja številne pohodne in kolesarske poti, ki privabljajo obiskovalce. Na voljo je raznolika izbira poti, od krajših sprehodov in lažjih izletov do zahtevnejših poti. Največ obiskovalcev nas obišče v obdobju od marca do novembra (festival pohodništva v pomladnih in jesenskih mesecih, številni dogodki v poletnih in jesenskih mesecih).Destinacija je lahko dostopna in varna. Spodbuja okolju prijazna, brezogljična potovanja znotraj destinacije. Na destinaciji je na voljo sistem brezplačne izposoje koles Krčan na 11 izposojevalnih mestih, kjer je na voljo 88 koles. Pri ponudnikih so na voljo tudi ekolesa ter epolnilnica za avtomobile. V letu 2023 je bila končana izgradnja kolesarske povezave na relaciji Krško – Kostanjevica na Krki v skupni dolžni 19,5 km.

 

Zavedamo se zelenega kapitala destinacije in želimo dragoceno dediščino preko trajnostno naravnanega razvoja na vseh področjih, vključno s turizmom in s tem upoštevanjem smernic Zelene sheme slovenskega turizma, ohraniti za bodoče rodove.

Destinacija ima registriranih 371 enot kulturne dediščine, od tega ima 56 enot status kulturnega spomenika (5 enot državnega pomena in 51 enot lokalnega pomena).Destinacija se lahko pohvali tudi, da sta dve turistični podjetji že pridobili pridobili mednarodno priznan trajnostni znak Green Key (Gostilna in hotel Kunst, Restavracija in hotel Tri lučke) ter na podlagi primarnega znaka tudi sekundarni znak Destination Green Cuisine in Destination Green Accommodation.

Destinacija se promovira kot aktivna, zelena in okolju prijazna destinacija s poudarkom na tradiciji, kulturi in gastronomiji ter zavezanosti trajnostnemu turizmu.