V Krškem potekalo dvodnevno izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine Krško 2023-2030

V petek, 22. marca 2024, je potekalo izobraževanje za lokalne turistične vodnike po mestni občini Krško v izvedbi Centa za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z agencijo za izobraževanje v turizmu Palladio.


Izobraževanje je vsebovalo sodobne oblike turizma in kakšen je psihološki profil sodobnega turista. Predstavljen je bil tudi etični kodeks v turizmu, saj je zelo pomembno, da se vodniki pri opravljanju svojega dela zavedajo svoje odgovornosti do obiskovalcev, turističnih ponudnikov in celotne destinacije Krško.

Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na območju mestne občine Krško sledi evropskih standardom, zakonodaji Republike Slovenije, Nacionalnemu kodeksu  za turistične vodnike in smernicam na področju trajnostnega turizma. Oblikovan je z namenom vzpostavitve osnovnih standardov za lokalne turistične vodnike, ki s svojim delovanjem odločno prispevajo k trajnostnemu dojemanju destinacije Krško, kot tudi k uresničevanju zelene vizije Slovenije.
Prisotni lokalni turistični vodniki so etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike destinacije Krško tudi simbolično podpisali.

Turistična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine K

 

V soboto, 23. marca 2024, so se vodniki skupaj z akterji, ki so sodelovali pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine Krško 2023-2023,  udeležili ture po turističnih zanimivostih destinacije Krško.


Ker se je ravno odvijal tradicionalni Velikonočni sejem na Tržnici Videm, so se udeleženci že zgodaj zjutraj odpravili na ogled ponudnikov velikonočnih dobrot. Živahna tržnica vsako leto privabi veliko število obiskovalcev in ponuja ob sejemske dejavnosti, kot je razstava malih živali in pletenje velikonočnih butaric.

Na gradu Rajhenburg so bili udeleženci deležni strokovnega vodenja po gradu, ki je svojimi bogatimi vsebinami in s samim stavbnim razvojem vsekakor vreden obiska. Muzejske dejavnosti so dopolnjene s prvo peninoteko v Sloveniji, kjer lahko obiskovalci spoznajo in okušajo najboljše penine v Posavju ter vrhunsko Restavracijo A3, ki dopolni celovit preplet kulture in gastronomije na gradu Rajhenburg.

Posestvo Tri lučke je udeležence očaralo s čudovitim razgledom na mesto Krško ter bogato ponudbo, ki združuje poslovni, poročni in gastronomski turizem. Individualne hiške v naravi zadovoljijo še tako zahtevnega gosta in so res edinstveno doživetje v naravi.

Sledil je sprehod do Sv. Mohorja, kjer je Mestna občina Krško umestila razgledno točko v obliki paviljona, ki služi počitku in izjemnemu pogledu na dolino reke Save.

V interaktivnem Svetu energije so udeleženci imeli možnost  poglobljenega potovanja v svet energije in energetike. Izvedeli so vse o pomenu energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, o tehnologijah proizvodnje električne energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih.

Konec ture so zaključili v kraju Podbočje, ki  leži med reko Krko in Gorjanci.  Sušica, potok, ki teče skozi kraj, premoščajo številni mostiči. Na trgu kraljuje lev, ki varuje cerkev Sv. Križa in vaško lipo. Krajši sprehod so zaključili v eni redkih tradicionalnih vaških gostiln - pri Kerinovih v Gostilni Gadova peč vPodbočju.

Turistična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine KTuristična destinacija Krško - 2-dnevni izobraževanje za lokalne turistične vodnike in akterje pri pripravi Strategije razvoja turizma Mestne občine K