Zeleni dan slovenskega turizma letos v Krškem

Zeleni dan slovenskega turizma, ki ga vsako leto organizira Slovenska turistična organizacija, bo letos potekal v sredo, 25. maja, v Krškem na posestvu Tri lučke. Krško je v letošnjem letu za svoja izjemna trajnostna prizadevanja namreč prejelo zlati znak Slovenia Green Destination, posestvo Tri lučke pa se lahko pohvali z znakom Slovenia Green Accommodation za zelene nastanitve in znakom Slovenia Green Cuisine za trajnostno delovanje v gastronomiji.
Zeleni dan je osrednji dogodek s področja trajnostnega turizma v Sloveniji, na katerem Slovenska turistična organizacija podeli priznanja novim dobitnikom znaka Slovenia Green, med katerimi so destinacije in ponudniki, ter naslovi najbolj pereče izzive bolj zelenega razvoja turizma. V letu 2022 je nosilcev znaka Slovenia Green že skoraj 200.
Osrednja tematika dogodka bo osredotočena na odpadke v turizmu in zmanjševanje njihovega odtisa v okolju. To tematiko je potrebno nasloviti tudi zato, ker se je v času pandemije Covid-19 raba plastike za enkratno uporabo izjemno povečala.
Ob plastiki je v turizmu izredno velik izziv odpadna hrana – zmanjšanje obsega odpadkov hrane dokazano prispeva k zmanjšanju stroškov in zmanjšanju vplivov na okolje. Tako pri plastiki kot pri hrani je pomembno, da najprej razumemo, kje nastajajo odpadki (oziroma nepotrebni odpadki), kakšni so (in kje so razlogi zanje – vzorci uporabe), šele nato pa lahko začenjamo iskati alternative oziroma uvajamo spremembe v uporabi in vedenju.
Vsemu temu bo namenjen letošnji Zeleni dan slovenskega turizma, na katerem bodo strokovni govorci predstavili najnovejša spoznanja, izpostavili pa bomo tudi najboljše domače primere dobre prakse.Podrobnejši program z imeni sodelujočih strokovnjakov bo objavljen v kratkem na spodnji povezavi.
Zeleni dan Slovenske turistične organizacije | I feel Slovenia