Mestni muzej Krško in Mencingerjeva hiša

Mestni muzej Krško, ki ima nalogo dokumentiranja, zbiranja, raziskovanja in predstavljanja kulturne dediščine mesta in občine Krško, se nahaja v obnovljenem Valvasorjevem kompleksu, ki ga sestavljajo tri hiše: poznorenesančna, poimenovana Valvasorjeva, ter sosednji Jarnovičeva in Kaplanova, z ohranjenimi poznogotskimi elementi. V ansamblu s farno cerkvijo sv. Janeza Evangelista in nekdanjo cerkvijo sv. Duha predstavljajo najbolj kakovosten del starega mestnega jedra Krškega. Pred vogalno (Valvasorjevo) hišo, na katero so Krčani že konec 19. stoletja namestili spominsko ploščo J. V. Valvasorju,  od leta 1966 stoji kip z upodobljenim polihistorjem, delo akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička. Kot prva je stalno razstavo v Mestnem muzeju Krško dobila ravno zbirka Vladimirja Štovička, skozi katero predstavljamo del opusa, ki ga je umetnik ob osemdesetem jubileju podaril Občini Krško.
V Valvasorjevi hiši je bil Mestni muzej Krško kot prvi muzejska ustanova na območju  današnjega Posavja vzpostavljen že leta 1940, a je moral devet let kasneje takratni ravnatelj Franjo Stiplovšek celoten muzejski fond izseliti. Prostor za muzejsko gradivo je našel v brežiškem gradu, kjer je tega leta pričel z delovanjem muzej z novim imenom: Posavski muzej Brežice. Muzejska zgodba v Krškem pa se je ponovno pričela oblikovati leta 2009, ko je bil  kot enota Kulturnega doma Krško  ustanovljen Mestni muzej Krško. Po desetletju delovanja so skozi stalne in občasne razstave predstavljeni pomembni dogodki in znameniti Krčani različnih obdobij krške zgodovine. Izpostaviti je potrebno Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je v Krškem zaključil svojo bogato življenjsko pot, mecenko in gospodarstvenico Josipino Hočevar ter akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička. 
Muzejske postavitve se poleg zgodovinskih predstavitev odzivajo tudi na polpretekle dogodke in skozi njih velikokrat predstavljajo tudi današnji utrip prostora in ljudi v njem.

V muzejski sklop je vključen tudi del Mencingerjeve hiše;  v letih 2010–2012 celostno prenovljen objekt odlikujejo ohranjeni arhitekturni elementi, ki pričajo o njegovi bogati zgodovini. Med prenovo so bile v severni stavbi odkrite, za slovenski prostor redke, stenske poslikave, ki jih datiramo v 16. stoletje in so najverjetneje povezane s prebivalci Krškega in protestantskim gibanjem, ki je bilo tu močno prisotno. Raziskave zadnjih let so dokazale, da je imel v južni stavbi kompleksa zadnje bivališče Janez Vajkard Valvasor, konec 19. stoletja pa je v hiši prebival pisatelj, odvetnik in politik, Janez Mencinger, po katerem hiša nosi ime.
Mestni muzej Krško s stalnimi in občasnimi razstavami ter drugimi muzejskimi programi vabi k spoznavanju kulturne dediščine mesta in občine Krško.

Informacije

Naslov:Valvasorjevo nabrežje 4
Telefon:07 620 92 44
E-mail:info@mestsnimuzejkrsko.si
Splet:www.mestnimuzejkrsko.si
GPS:navodila za pot

Vas zanima več?

Za vse dodatne informacije, rezervacije ali odgovore vas prosimo, da nas pokličete ali nam pošljite sporočilo.