Turistična destinacija Krško prejela zlati znak zelene destinacije

Mestna občina Krško je v lanskem letu prvič  vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) in se tako vključila v proces pridobivanja znaka Slovenia Green Destination. Mestna občina Krško je prepričala ocenjevalce in že prvo leto prejela zlati znak Slovenia Green Destination, ki je drugi najvišji na lestvici Slovenske turistične organizacije (STO).

 


Znak Slovenia Green Destination potrjuje, da je destinacija prepoznana po svojem trajnostnem delovanju in bo tudi v prihodnje razvijala tovrstno turistično ponudbo. V proces pridobivanja znaka (bronastega, srebrnega, zlatega ali platinastega), ki je trajal eno leto, je bilo vključenih sedem slovenskih turističnih destinacij, uspešno jih je postopek zaključilo pet. Proces pridobivanja znaka je v Krškem vodila Zelena ekipa, ki šteje sedem članov iz različnih institucij, pod vodstvom zelene koordinatorke Tanje Levstik Levičar iz Centra za podjetništvo in turizem Krško.
Destinacije je ocenjeval akreditiran partner pri ZSST Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki ima licenco za ocenjevanje po globalnem orodju Green Destinations Standard.
 
»Ocena trajnostnega poslovanja destinacije Krško na področju turizma ena najvišjih v Sloveniji«
Destinacija prejme zlati znak, če s področij destinacijskega managementa, narave in pokrajine, okolja in podnebja, kulture in tradicije, družbene klime in poslovanja turističnih podjetij na lestvici od 1 do 10 prejme najmanj 8,1 točke. Destinacija Krško je prejela povprečno oceno 8,8, kar je le o,3 točke do najvišjega, platinastega znaka. Kot so ocenjevalci še zapisali v poročilu, je »ocena trajnostnega poslovanja destinacije Krško na področju  turizma ena najvišjih v Sloveniji«.
 
K pridobitvi zlatega znaka destinacije sta prispevala tudi Gostilna Kunst in Tri lučke, ki sta se kot ponudnika hrane in nastanitev prav tako vključila v shemo in pridobila mednarodni okoljski znak Green Key, v okviru ZSST pa Slovenia Green Cuisine in Slovenia Green Accommodation.
 
Zlati znak bo pripomogel k še večji prepoznavnosti destinacije Krško po njenem trajnostnem delovanju, vključena bo v številne promocijske aktivnosti STO, izobraževanja za nadaljnje delo in razvoj. Znak lahko uporabljajo vsi ponudniki turističnih in gostinskih obratov v destinaciji, mestna občina in ponudniki turističnih znamenitosti ter s tem krepijo prepoznavnost turistične destinacije Krško.