Gaj zaslužnih občanov

Leta 2000 je občinski svet Občine Krško sprejel pravilnik o merilih in postopkih za izbor osebnosti, katerih spomin želi občina ohraniti v Gaju zaslužnih občank in občanov. Obeležja so posvečena spominu ljudi, ki so rojeni v občini Krško, oziroma so tu živeli in ustvarjali, ter so s svojim ustvarjalnim delom bistveno prispevali v zakladnico slovenskih dosežkov na različnih področjih - znanosti, umetnosti, športa, ali pa so z organizacijskim delom pomembno prispevali h gospodarskemu, družbenemu razvoju občine ali posameznega kraja.  
Odkriti so bili doprsni kipi akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, gospodarstvenice in mecenke Josipine Hočevar, soustanovitelja ljubljanske univerze prof. dr. Mihajla Rostoharja, botanika prof. Franceta Vardjana, ter dveh slovenskih protestantov: slovničarja in učitelja Adama Bohoriča ter avtorja prvega prevoda Biblije v slovenski jezik, Jurija Dalmatina
Povzeto po Volfand J. in Čanja V. (ur.): KRŠKO (izdal Fit media, 2012) in Pravilnik o postopku in merila za izbor osebnosti, katerih spomin bomo počastili z javnimi obeležji v Gaju zaslužnih občank in občanov v Krškem in drugih za to primernih krajih v Občini Krško (Ur. L. RS št. 117/2000 (19.12.2000)).

Gaj zaslužnih občanovGaj zaslužnih občanovGaj zaslužnih občanov

Informacije

Telefon:07 490 22 20
E-mail:tic.krsko@cptkrsko.si
Splet:www.visitkrsko.com

Vas zanima več?

Za vse dodatne informacije, rezervacije ali odgovore vas prosimo, da nas pokličete ali nam pošljite sporočilo.