Jurij Dalmatin

Jurij Dalmatin (ok. 1547-1589), slovenski pisec, teolog in pridigar se je rodil okoli leta 1547 skromni družini v Krškem. Do svojega 18. leta se je šolal v domačem okolju pri Adamu Bohoriču. Šolanje je nadaljeval v Tübingenu (Nemčija), kjer je leta 1569 pridobil naziv magister. Šolanje v tujini so mu omogočili prijatelji in meceni, med njimi tudi slovenski protestant Primož Trubar, ki je Dalmatina tekom študija vseskozi finančno podpiral. Leta 1572 se je vrnil v Ljubljano, kjer je dobila službo predikanta.
Tekom študija se je lotil prevajanja Biblije v slovenski jezik, ki ga je dokončal leta 1578. Vmes je prevedel še nekaj drugih del, ki jih je dal natisniti v ljubljanski tiskarni , ki jo je vodil Janez Mandelc. S tovrstnimi prevodi je sistematično opozarjal učenjaške kroge na možnost in potrebo celotnega svetega pisma v slovenskem jeziku. Po opravljenem prevodu je komisija, del katere je bil tudi Adam Bohorič, prevod pregledala. Že tekom revizije je takratni kranjski vladar tisk Biblije preprečil. Dalmatin je bil primoran iskati druge rešitve in komaj leta 1583 se je z Bohoričem, njegovim sinom in tiskarjem Mravljo odpravil v Wittenberg kjer je bila Biblija v 1500 primerkih tudi natisnjena.

povzeto po: Kidrič, Francè: Dalmatin, Jurij (okoli 1547–1589). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi169220/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.