Dosežki s področja trajnostnega turizma mestne občine Krško v letu 2021

V zeleno shemo slovenskega turizma se je v letu 2021 vključila mestna občina Krško, katere prizadevanja so postati prepoznavna kot trajnostna destinacija. Svoje trajnostno poslovanje na področju turizma presoja z mednarodnim orodjem Green Destination Standard, ki omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. 

Od prijave v zeleno shemo je mestna občina k trajnostnemu turizmu delovala v smeri trajnostnega turističnega razvoja. Tako je v letu 2021 izvedla aktivnosti na naslednjih področjih:
 • dva ponudnika turističnega gospodarstva (Hotel Kunst in Tri lučke) sta pridobila okoljski trajnostni znak Green Key (Zeleni ključ), s čimer soustvarjata zeleno zgodbo trajnostnega turizma v destinaciji. Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični panogi. 

 • Izobraževanja in usposabljanja za turistične akterje destinacije spodbujajo k prehodu v zeleno gospodarstvo ter trajnostnem upravljanju z viri. Tako so bila organizirana tematska izobraževanja za turistično panogo:
  - Dvig kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu za regijo Posavje
  - ZSST in koraki in priložnosti za destinacijo Krško
  - Kako v turizmu poslovati (še) bolj zeleno 
 • Razvojni projekti
  Lokalna skupnost, zavodi, podjetja in društva destinacije Krško se se na ravni lokalne skupnosti in regije aktivno vključujejo v različne projekte, ki so del turističnega razvoja destinacije Krško. Nekateri od projektov, ki so se izvajali v letu 2021 s pomočjo finančnih sredstev EU in prispevali k razvoju turizma v destinaciji, so navedeni spodaj.
  - Sveže – Okusno – Lokalno (kratka dobavna veriga od kmeta do gostinca)
  - Doživi energijo Save (novo postajališče za avtodome, energijska pot ob Savi)
  - Ribje legende (novi turistični produkti, v katerih se prepletajo kulinarika, narava, kulturna dediščina, kolesarska in pohodniška doživetja)
  - Čebelarski mozaik (vzpostavitev čebelarskega centra in novih produktov)
  - Črno-belo bogastvo Krškega polja (Akcijski načrt za razvoj gastronomskega turizma, ki vsebuje oblikovanje partnerstva deležnikov s področja kmetijstva, gastronomije, turizma, kulture in izobraževanja za razvoj gastronomskega turizma) 

 • Razvoj turistične infrastrukture
  ​Za razvoj turistične infrastrukture so bile v letu 2021 izvedene javne investicije v objekte in opremo:
  - Pravljično-doživljajska pot Krškočara
  - Ureditev tematske poti na Mohor – po poti trapistov
  - Postavitev 10 interaktivnih-informacijskih tabel 

 • Turistične prireditve in dogodki
  Turistične prireditve in dogodki so za destinacijo zelo pomemben dejavnik, saj se destinacija skozi prireditve in dogodke tudi predstavlja in promovira. V letu 2021 so bili kljub pandemiji COVID-19 tako izvedeni:
  - Poletni spin malin (lokalna ponudba, sezonske surovine, brez plastike)
  - Ulični okusi Krško (lokalna ponudba, sezonske surovine, brez plastike)
  - Martinov vikend v Posavju (brezplačen avtobusni prevoz za obiskovalce dogodka)
  - Mesec okusov Posavja (spoznavanje lokalne gastronomije s poudarkom na lokalnih surovinah)
  - Dogodki na tržnici Videm in promocija podeželskih ekonomij (Pustni sejem, Velikonočni sejem, Ribiški dan, Družinski piknik v parku)

     
 • Trajnostna mobilnost
  Cilj Mestne občine Krško je v skladu s Celostno prometno strategijo nadaljevati s trajnostnim prometnim načrtovanjem – čim več infrastrukturnih možnosti za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa:
  - Prek izgradnje kolesarskih poti in širitve mreže brezplačne izposoje koles Krčan izboljšujemo kolesarsko varnost in dostopnost vseh pomembnih točk v mestu. Na voljo je 40 koles na 8 postajah.
  - Pešbus na OŠ Jurija Dalmatina Krško (aktivnosti za spodbujanje pešačenja med otroki).
  - 7 polnilnic za električna vozila.
  - 2 novi liniji mestnega avtobusa.
  - Zaključena gradnja parkirišča Park&Ride ob železniški progi (128 parkirnih mest, 7 parkirnih mest za invalide, 2 parkirni mesti za polnjene električnih avtomobilov ter 3 mesta za tovorna vozila). Gre za sistem Parkiraj in Presedi – kombinacija zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da se uporabnik v mesto pripelje z osebnim vozilom, po mestu pa nadaljuje z javnim prevozom (z mestnim avtobusom, izposojenim kolesom ali pa peš).
  - Podpis pogodbe za gradnjo kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 km.

 • Sodelovanje in promocija turizma na regijski in državni ravni
  Mestna občina Krško se promovira kot samostojna turistična destinacija, hkrati pa se vključuje in promovira v sklopu širše regijske turistične destinacije Čatež in Posavje, prepoznane kot dežela gradov, odlične kulinarike in vina.

 • Obveščanje javnosti
  O dosežkih na področju trajnostnega turizma smo redno obveščali javnost:
  - Občina Krško se pridružuje zeleni politiki slovenskega turizma
  - Poziv turističnemu gospodarstvu k pridobitvi znaka GREEN & SAFE
  - ZSST in poziv turističnim akterjem k pristopanju k shemi in pridobivanju znaka Slovenia Green
  - Kako v turizmu poslovati (še) bolj zeleno
  - Krško pridobilo novo postajališče za avtodome, župan podpisal Zeleno zavezo
  - Turistični ponudnik Hotel Kunst je pridobil okoljski/trajnostni znak Green Key
  - Turistični ponudnik Hotel Tri lučke je pridobil okoljski/trajnostni znak Green Key
  - Zelena shema slovenskega turizma in ranljivost turizma v občini Krško zaradi podnebnih sprememb
  - Trajnostni turizem in kaj menijo prebivalci in obiskovalci destinacije Krško
  - Trajnostni kazalniki destinacije Krško

  Celotno poročilo Dosežki s področja trajnsotnega turizma mestne občine Krško v letu 2021