Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?


Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.
ZSST je zasnovana na dveh ravneh, in sicer:
  • na ravni destinacij in
  • na ravni turističnih ponudnikov.
Ravni sta medsebojno odvisni in povezani.

Za pridobitev znaka Slovenia Green na ravni turističnih ponudnikov je potrebno najprej pridobiti enega izmed veljavnih okoljskih znakov, ki ga priznava ZSST.

 

Zelena shema slovenskega turizma - kaj to je?

​Pomen trajnostnega koncepta razvoja turizma v občini Krško

V Strategiji razvoja turizma v občini Krško 2018 - 2022 je na strani 34 zapisano:
"Občina Krško bo postala odlična, privlačna, zelene, aktivna in zdrava distinacija za nekajdnevni oddih, navdahnjen z energijo, ki izvira iz njene bogate naravne in kulturne dediščine.
Energija je temeljni element razlikovalnosti občine in njene turistične ponudbe, ki se bo odražala v vsakem posameznem turističnem proizvodu in celovitih doživetjih občine.
Energija bo tisti element, ki ga bo občina Krško prispevala v oblikovanje doživetij v širši posavski regiji in makrodestinaciji Termalna Panonska Slovenija."


Predpogoj trajnostnega turizma predstavlja spoštovanje kulturnih vrednot v družbi, ki je okoljevarstveno naravnana in je hkrati tista, ki lahko razvija trajnostne gospodarske dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj vseh deležnikov, so socialno pravične in hkrati optimirajo ekonomski učinek. 
 

Ključni dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma:

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 – ključni poudarki
Trajnostno poročilo STO za leto 2020 in 2021
Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Občina Krško se pridružuje zeleni politiki slovenskega turizma
Sklep o imenovanju Zelenega koordinatorja in Zelene ekipe
Turistični etični kodeks

Etični kodeks v turizmu (Slovenska turistična zveza)
Etični kodeks v turizmu - obrazec
 

Strateški dokumenti mestne občine Krško:

Strategija razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030
Celostna prometna strategija občine Krško
Lokalni energetski koncept občine Krško
Občinski prostorski načrt občine Krško